Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.stage-australia.nl www.stage-australia.com en aanverwante domeinen) van Stage-Australia. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Stage-Australia besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Stage-Australia garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienst. Stage-Australia kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt Stage-Australia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. 
De Stage-Australia site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Stage-Australia liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Stage-Australia. Stage-Australia is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Stage-Australia  geeft geen garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Stage-Australia behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Stage-Australia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging. 

Stage-Australia garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Stage-Australia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Evenmin is toegestaan gebruik van deze internetsite dat leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of strijd met wet- en regelgeving. 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@stage-australia.com

Vacatures

 • Event Management

  Do you want to work in Event Management and also take social responsibility while raising money for…

  zoom
 • Finance Intern

  Are you interested in Finance and looking for a short or long-term internship where you can apply knowledge…

  zoom
 • Multimedia Design

  We have an open position in the Multimedia Design department! The company is in the event technology…

  zoom
Bekijk meer vacatures

Reviews

 • Internship Estelle

  October 19th 2018, I used the services provided by Stage-Australia only for the arrangement of my visa…

  Score 5/5
  zoom
 • Internship Stefan

  September 28th, 2018 Quick response, nice service, good structured

  Score 5/5
  zoom
 • Internship Romy

  September 26th, 2018 Stage-Australia immediately gave me a few company recommendations and arranged…

  Score 4/5
  zoom
Lees meer reviews

Het laatste nieuws

Lees meer nieuwsberichten